Tour du lịch mùa hè 2015 - Tour đặc sắc mùa hè

Tour du lịch Đặc sắc mùa hè 2015, Các điểm du lịch Đà Nẵng hấp dẫn nhất mùa hè 2015, Với các chương trình khám phá, trải nghiệm sẽ mang lại 1 mùa hè thú vị và khó quên cho quý khách hàng

 • Mã Tour: DT BN02

  Thời gian: 2 ngày - 1 đêm

  Phương tiện: Ô TÔ - CÁP TREO

  Điểm khởi hành: Đà Nẵng

  Điểm đến: Đà Nẵng

  Lịch trình: ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - ĐÀ NẴNG
  Giá Tour: 1.800.000 VNĐ
 • Mã Tour: DT DN1-32

  Thời gian: 3 ngày - 2 đêm

  Phương tiện: Ô TÔ - CANO - CÁP TREO

  Điểm khởi hành: Đà Nẵng

  Điểm đến: Đà Nẵng

  Lịch trình: ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – CÙ LAO CHÀM – HỘI AN – SƠN TRÀ - NGŨ HÀNH SƠN
  Giá Tour: 3.100.000 VNĐ
 • Mã Tour: DT DN01-43

  Thời gian: 4 ngày - 3 đêm

  Phương tiện: Ô TÔ

  Điểm khởi hành: Đà Nẵng

  Điểm đến: Đà Nẵng

  Lịch trình: ĐÀ NẴNG – SON TRÀ - BÀ NÀ – CÙ LAO CHÀM – HỘI AN - NGŨ HÀNH SƠN
  Giá Tour: 4.000.000 VNĐ
 • Mã Tour: DT DN02-43

  Thời gian: 4 ngày - 3 đêm

  Phương tiện: Ô TÔ

  Điểm khởi hành: Đà Nẵng

  Điểm đến: Đà Nẵng

  Lịch trình: ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ - NGŨ HÀNH SƠN – CÙ LAO CHÀM – HỘI AN – BÀ NÀ – BẢO TÀNG CHĂM
  Giá Tour: 4.000.000 VNĐ
 • Mã Tour: DT DN2-43

  Thời gian: 4 ngày - 3 đêm

  Phương tiện: Ô TÔ

  Điểm khởi hành: Đà Nẵng

  Điểm đến:

  Lịch trình: ĐÀ NẴNG – PHƯỚC NHƠN – BÀ NÀ – HỘI AN – SƠN TRÀ - NGŨ HÀNH SƠN
  Giá Tour: 3.800.000 VNĐ
 • Mã Tour: DT DN2-54

  Thời gian: 5 ngày - 4 đêm

  Phương tiện: Ô TÔ - CANO - CÁP TREO

  Điểm khởi hành: Đà Nẵng

  Điểm đến: Đà Nẵng

  Lịch trình: ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – CÙ LAO CHÀM – HỘI AN – HUẾ - SƠN TRÀ - NGŨ HÀNH SƠN
  Giá Tour: 0 VNĐ
 • Mã Tour: DT DN3-54

  Thời gian: 5 ngày - 4 đêm

  Phương tiện: Ô TÔ

  Điểm khởi hành: Đà Nẵng

  Điểm đến: Đà Nẵng

  Lịch trình: ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – NGŨ HÀNH SƠN - HỘI AN – LĂNG CÔ – HỒ TRUỒI - THIỀN VIỆN TRÚC LÂM – HUẾ - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG
  Giá Tour: 0 VNĐ
 • Mã Tour: DT DN2-65

  Thời gian: 6 ngày - 5 đêm

  Phương tiện: Ô TÔ

  Điểm khởi hành: Đà Nẵng

  Điểm đến: Đà Nẵng

  Lịch trình: ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – HỘI AN – BÀ NÀ – HUẾ - MỘ ĐẠI TƯỚNG – ĐỘNG THIÊNG ĐƯỜNG - NGŨ HÀNH SƠN
  Giá Tour: 0 VNĐ
 • Mã Tour: DT ST02

  Thời gian: 1 ngày

  Phương tiện: Ô TÔ

  Điểm khởi hành: Đà Nẵng

  Điểm đến:

  Lịch trình: SƠN TRÀ - ĐÈO HẢI VÂN - LĂNG CÔ
  Giá Tour: 750.000 VNĐ
 1 2 » Next