Toyota Vios 2011

- Loại xe: Toyota Vios 2011 - Chỗ ngồi: 4 chỗ - Giá: 1.000.000đ / ngày - Giới Hạn Km: 100 Km/ Ngày - Vượt Km: 7.000đ / 1Km