Thuê xe Đà Nẵng - Thuê xe giá rẻ Đà Nẵng

Cung cấp dịch vụ thuê xe dành cho các khách hàng đi muốn du lịch Đà Nẵng, với chi phí thấp nhất nhằm hỗ trợ cho khách hàng

 • Huyndai Universe 2012

  - Loại xe: Hyundai Universe 2012 - Chỗ ngồi: 45 chỗ - Giá: 2.700.000đ/ngày - Giới Hạn Km: 100 Km/ Ngày - Vượt Km: 14.000đ / 1Km
 • Huyndai County 2013

  - Loại xe: Huyndai County 2013 - Chỗ ngồi: 29 chỗ - Giá: 1.600.000đ/ngày - Giới Hạn Km: 100 Km/ Ngày - Vượt Km: 10.000đ / 1Km
 • Ford Transit 2013

  - Loại xe: Ford Transit 2013 - Chỗ ngồi: 16 chỗ - Giá: 1.250.000đ/ngày - Giới Hạn Km: 100 Km/ Ngày - Vượt Km: 9.000đ / 1Km
 • Toyota Hiace 2008

  - Loại xe: Toyota Hiace 2008 - Chỗ ngồi: 16 chỗ - Giá: 1.100.000đ / ngày - Giới Hạn Km: 100 Km/ Ngày - Vượt Km: 7.000đ / 1Km
 • Mercedes MB140 2004

  - Loại xe: Mercedes MB140 2004 - Chỗ ngồi: 16 chỗ - Giá: 950.000đ/ngày - Giới Hạn Km: 100 Km/ Ngày - Vượt Km: 8.000đ / 1Km
 • Toyota Fortuner 2010

  - Loại xe: Toyota Fortuner 2010 - Chỗ ngồi: 7chỗ - Giá:: 1.100.000đ / ngày - Giới Hạn Km: 100 Km/ Ngày - Vượt Km: 8.000đ / 1Km
 • Toyota Innova 2010

  -  Loại xe: Toyota Innova 2010 -  Chỗ ngồi: 7chỗ - Giá:: 1.000.000đ / ngày - Giới Hạn Km: 100 Km / Ngày - Vượt Km: 7.000đ / 1Km
 • Toyota Vios 2011

  - Loại xe: Toyota Vios 2011 - Chỗ ngồi: 4 chỗ - Giá: 1.000.000đ / ngày - Giới Hạn Km: 100 Km/ Ngày - Vượt Km: 7.000đ / 1Km
 • Chevrolet Cruze 2011

  - Loại xe: Chevrolet Cruze 2011 - Chỗ ngồi: 4 chỗ - Giá: 950.000đ / ngày - Giới Hạn Km: 100 Km/ Ngày - Vượt Km: 6.000đ / 1Km
 • Toyota Altis 2011

  - Loại xe: Toyota Altis 2011 - Chỗ ngồi: 4 chỗ - Giá: 1.000.000đ / ngày - Giới Hạn Km: 100 Km/ Ngày - Vượt Km: 7.000đ / 1Km
 • Honda Civic 2009

  -  Loại xe: Honda Civic 2009 -  Chỗ ngồi: 4 chỗ - Giá: 1000.000đ / ngày - Giới Hạn Km: 100 Km/ Ngày - Vượt Km: 7.000đ / 1Km
 • Toyota Camry 2012

  - Loại xe: Toyota Camry 2010 - Chỗ ngồi: 4 chỗ - Giá:: 1.500.000đ / ngày - Giới Hạn Km: 100 Km/ Ngày - Vượt Km: 10.000đ / 1Km