Huyndai County 2013

- Loại xe: Huyndai County 2013 - Chỗ ngồi: 29 chỗ - Giá: 1.600.000đ/ngày - Giới Hạn Km: 100 Km/ Ngày - Vượt Km: 10.000đ / 1Km