Ford Transit 2013

- Loại xe: Ford Transit 2013 - Chỗ ngồi: 16 chỗ - Giá: 1.250.000đ/ngày - Giới Hạn Km: 100 Km/ Ngày - Vượt Km: 9.000đ / 1Km