Chevrolet Cruze 2011

- Loại xe: Chevrolet Cruze 2011 - Chỗ ngồi: 4 chỗ - Giá: 950.000đ / ngày - Giới Hạn Km: 100 Km/ Ngày - Vượt Km: 6.000đ / 1Km